Angular $resource från Mongresto

Mongresto skapar $resource objekt för alla mongoose-modeller du deklarerar.

För att använda dessa $resources måste du först länka in dem i din index.html.

 <script src="/api/ngresources/app"> </script>

Du måste länka in ovanstående script EFTER din egen app.js (angular app deklaration), annars hittar den inte din app.

Därefter kan du nu använda färdiga resources som heter likadant som din mongoose-model heter. Om du har en ”Item” model kan du nu använda dependencien ”Item” i t.ex. en controller:

app.controller("ItemController", ["$scope", "Item", function ($scope, Item) {
  // Use your resource to get documents from mongo
  Item.get(function(data) {
    ...code...
  });

Läs mer om mongrestos ngResource i dokumentationen

0 votes