Angular $resource: kommunicera med backend via REST

Vad är ngResource?

ngResource är ett tillägg till Angular.js som gör det enkelt att prata med REST-gränssnitt (RESTful services). Det används vanligen för att skapa ett objekt som motsvarar en entitet i REST-gränssnittet. Detta objekt kan sedan användas i t.ex. controllers för att läsa, skriva, uppdatera och radera saker via REST.

Läs mer här:

AngularJS: API: $resource.

Användning

När du definierar din applikation måste du ange att den är beroende av ngResource:

//app declaration and dependency injection
var app = angular.module(
 "resourceExample", ["ngRoute", "ngResource"]
);

Nu kan du skapa en (eller flera) $resources – i exemplet har vi lagt dem i filen våran controller:

app.controller("Item", ["$scope", "$resource", function ($scope, $resource) {

 // Ask $resource to create a nice magical "Item"-resource
 // In order to do that we need
 
 var ItemResource = $resource(
  
  // 1. 
  //Path to rest api, with changeable
  // parameters prefixed with :
  "/api/item/:_id",

  // 2.
  // The object $resource creates will have methods
  // that accept object literals as input
  // Here we map object properties (left side)
  // to parameters in the url (right side)
  {
   _id:"@_id"
  },

  // 3.
  // What different REST calls should we support (right side)
  // and what method names do we want them to map to (left side)
  {
   create: { method: 'POST', isArray: true },
   get: { method: 'GET', isArray: true },
   getById: { method: 'GET', isArray: false },
   update: { method: 'PUT' },
   destroy: { method: 'DELETE' }
  }
 );
}]);

Ovan skapar vi en ”Item” $resource. Observera att $resource ”automagiskt” skapar objekt som kommer att ta hand om all kommunikation med REST-gränssnittet. I vårt fall lagrar vi detta objekt i ”ItemResource” variabeln.

Allt $resource behöver från dig är tre inparametrar där vi definierar URL i REST-gränssnittet, koppling av inparametrar (se nedan), samt vad metoder heter och vilken typ av REST-anrop olika metoder ska göra.

I vår kontroller kan vi nu inkludera de nya objekten som beroenden och börja använda dem. En fördel med ett ngResource-baserat objekt är även att det är s.k. ”promise” (löfte) vilket låter dig programmera som om det betedde sig synkront, trots att det hämtar data från REST asynkront. Se kommentarerna i koden:

app.controller("home", ["$scope",
 function($scope) {

  // declare a new $resource for the /api/item REST route
  var ItemResource = $resource(
   
   // 1. 
   //Path to rest api, with changeable
   // parameters prefixed with :
   "/api/item/:_id",

   // 2.
   // The object $resource creates will have methods
   // that accept object literals as input
   // Here we map object properties (left side)
   // to parameters in the url (right side)
   {
    _id:"@_id"
   },

   // 3.
   // What different REST calls should we support (right side)
   // and what method names do we want them to map to (left side)
   {
    create: { method: 'POST', isArray: true },
    get: { method: 'GET', isArray: true },
    getById: { method: 'GET', isArray: false },
    update: { method: 'PUT' },
    destroy: { method: 'DELETE' }
   }
  );

  // Bind the property $scope.items
  // to a promise returned by ItemResource.get()
  $scope.items = ItemResource.get(callbackFunc);

  // IMPORTANT
  // When the data eventually returns through
  // ajax ItemResource.get will tell the $scope
  // this - "resolve its promise"
  // The $scope will automatically update
  // (and thus the view will update too)

  function callbackFunc(data){
   // data will now contain all items
   console.log(data);
  }

}]);
0 votes