Användning av Modernizr – kodexempel

Här hittar du ett kodexempel kring användning av Modernizr (från lektioner den 19 maj 2016):

modernizr-example

Sedan lektionen har jag städat upp en del i exemplet och i kodkommentarer även besvarat frågor som:
– Varför kan jag inte använda ”console in window” för att kontrollera förekomsten av console-objektet?
– Hur inkluderar jag enklast ett JavaScript vid behov (som polyfill/shim)?

0 votes