Att exportera och importera en MongoDB-databas

Det är både enkelt och praktiskt att kunna exportera och importera mongodb-databaser.

På så sätt kan man lägga en dump av databasen i sitt git-repo och dela den med andra, eller skicka den via mail eller bara göra en backupkopia av en databas man sedan vill testa något ”farligt”/experimentellt med.

Exportera

Så exporterar du (”backar upp”) en databas:

mongodump --db databaseName --out /path/to/folder

där databaseName är en befintlig databas och /path/to/folder är den mapp du vill spara din export i.

I denna mapp skapas nu en ny undermapp med samma namn som din databas.

Importera

Så här importerar du en exporterad databas:

mongorestore /path/to/exportFolder --db newDatabaseName

där /path/to/exportFolder är en mapp som innehåller en sedan tidigare exporterad databas du vill importera och newDatabaseName är vad du vill kalla databasen i din MongoDB-installation.

Läs mer – fler inställningar

Vil du importera/exportera till databasservrar i molntjänster, som är lösenordsskyddade etc kan du läsa mer här.

Tänk på

För att mongodump och mongorestore ska fungera att skriva i valfri folder i din terminal måste du givetvis ha MongoDB installerat på din dator, men även ha ”globala” paths till bin-mappen för MongoDB.

Lägg till en global path till MongoDB och dess hjälpprogram

MacOSX

Följ instruktionerna i stycket Ensure the location of the binaries is in the PATH variable i denna beskrivning.

Windows

Följ instruktionerna i stycket Screen Print 3 – add d:\DevMongoDB\bin to path i denna beskrivning.

0 votes