Övningar

Här hittar du individuella (ej betygsgrundande) övningar du kan göra för att träna dig på kursen.

Initialt är de individuella övningarna ganska omfattande (innan grupparbetet startade). Och då presenterar vi även lösningsförslag på dem.

Fr.o.m. vecka 16 är övningarna mindre (för att du ska hinna fokusera på grupparbetet) och beskrivningarna av dem är ofta inbakade i veckoplaneringar.

Fr.o.m. vecka 16 presenterar vi heller inga lösningsförslag. Detta då övningarna i sig innebär att bygga vidare på kod vi använt som lektionsexempel. Då lektionsexemplen ofta bygger på varandra presenteras ”lösningen” ofta i dessa några dagar senare. Men fråga gärna om du kört fast eller undrar om en lösning du har skrivit!