Delkursschema – fortsättningskurs webbklientprogrammering

Här är ett schema för delkursen. I dokumentet hittar du även en kortfattad översikt av delkursen, samt en presentation av Thomas och Hugo.

Vilka salar är vi i?

Normalt set sal 1, med undantagen:
Vecka 14, torsdag: sal 2
Vecka 21, onsdag 25/5: sal 2

Obs! Tider i klassrummet

Kom i tid, även efter varje paus!

9.00-9.50
10.00-10.50
11.00-12.00

13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-16.00

0 votes