Den skriftliga tentamen – Fortsättningskurs Webbklientprogrammering

Den skriftliga tentamen för delkursen Fortsättningskurs – Webbklientprogrammering är av naturliga skäl inte lika praktisk inriktad som gruppinlämningen). Den har betygsstegen IG, G, VG).

 • Vad är MVC? (Förklara modellen)
 • Vad är Angular controllers, direktiv, templates, link?
 • Hur relaterar de olika delarna av Angular till MVC-modellen?
 • Vad är Bootstrap?
 • Hur fungerar Bootstraps gridsystem och komponentsystem?
 • Vad är fördelar/nackdelar med MVC?
 • Vad är Modenizr och till vad används detta bibliotek?
 • Vad är jQuery UI, hur används det?
 • Vad är en widget? (Både i jQuery UI och Angular.)
 • Hur kan jQuery och jQuery UI integreras med Angular?
 • Vad innebär det att webbsidor ska följa HTML-standarden?
 • Erfarenheter från gruppinlämningen (eller annat eget praktiskt arbete med Angular.js), t.ex. hur arbetar man praktiskt i ett projekt med ett ramverk som Angular.js? Hur fungerar versionshantering och agil metodik i ett sådant projekt?

Tentamen kommer att utformas med en del med stängda svar, samt en del med öppna diskuterande svar (ett fåtal, men med högre poäng per fråga än de slutna svaren.)

Öppna frågor kan t.ex. vara i stil med ”Förklara konceptet MVC och hur olika delar i biblioteket Angular.js relaterar till olika delar av MVC?”

Totala poäng kommer att vara 100. Betygsgränser kommer att vara 55 för G och 75 för VG.
Utöver detta: De öppna svaren kommer att behöva besvaras för chans till VG.

Övningstenta/tentaexempel kommer att presenteras under vecka 19.

0 votes