Ett direktiv som skapar dummydata

Nedan hittar du ett exempel som tar kod från tidigare inlägg om att skapa dummydata och lägger in det i ett direktiv. Du kan nu lägga in ditt direktiv i valfri template (eller index.html) och på så sätt alltid ha dummydata tillgänglig så fort din app har startat.

Notera att direktivet nedan inte har en template eller en controller! Istället tar den in sin ”Property” dependency i .directive() deklarationen och använder sedan ”link” för att köra sin kod.

dummydataGen direktiv

app.directive('dummydataGen', ['Property', function (Property) {
 
 return {
  // this directive has no template
  link: function(scope, elem, attrs) {
   // code from
   // src: https://lernia.nodebite.se/ett-enkelt-satt-att-skapa-testdata/

   // A function to return a random item from an array
   function getRandomItem(array){
    return array[Math.floor(Math.random()*array.length)];
   }

   // Number of documents/db-records to create
   var numberOfItems = 25;

   // Dummydata seeds - parts to combine to dummy data
   // (Make sure propertynames and data types conform to your
   // mongoose model.)
   var dummyDataSeeds = {
     name: ["Algatan","Bokgatan","Cypressv.","Djurgränd", "E-gränd", "Fritorget"],
     town: ['Lund', 'Malmö', 'Svedala', 'Dalby', 'Landskrona'],
     price: ["200000", "300000", "500000", "700000", "1100000", "1300000", "1700000"],
     area: ["30", "50", "70", "100", "120"]
   };

   // Create some testdata if a db-collection is empty
   Property.get(function(properties){
    if(properties.length){ return; } // we already have some data so do nothing
    // we don't have any data so create it
    var dummyData = [];
    while(numberOfItems--){
     var obj = {};
     for(var i in dummyDataSeeds){
      obj[i] = getRandomItem(dummyDataSeeds[i]);
     }
     dummyData.push(obj);
    }
    Property.create(dummyData);
   });
  }
 };
}]);

Property mongoose model (referens endast)

module.exports = function(mongoose){

 // Create a new mongoose schema
 var PropertySchema = mongoose.Schema({
  name: {type: String, required: true},
  town: {type: String, required: true},
  price: {type: Number, required: true},
  area: {type: Number, required: true}
 });
 
 // Return the model
 return mongoose.model("Property", PropertySchema);
};
0 votes