Fler kodexempel på search och DOM manipulation med link

I fredags tittade vi på hur du kan skapa ett sökformulär som filtrerar resultat på backend. Vi tittade även på hur du kan skapa funktioner i link och använda dem i din controller.

Här kan du ladda ner ett ytterligare kodexempel på ovanstående.

I ”/directives/selectedSearches.*” hittar du ett inline form (från bootstrap) och en resultatlista där användare kan göra sökningar och direkt se sina resultat.

I ”/directives/linkInController.*” hittar du ett formulär som vid submit kallar på funktioner skapade i link som i sin tur manipulerar DOM via ”elem” objektet (det elementet direktivet är).

0 votes