Förtydligande – betygskrav (tillåtna bibliotek)

Hej!

Nu har vi fått fler frågor kring inlämningsuppgiftens betygskriterier, som om ni får använda AngularAppBase (det får ni gärna), vilka bibliotek och versioner av bibliotek som får användas och hur man ska strukturera sin kod!

Vi besvarar dem i detta uppdaterade dokument (inga nyheter egentligen, precis de saker vi visat under lektion), men ändå ett förtydligande kring denna aspekt och vilka krav vi har för godkänt just här:
lernia_inlamning_kriterier_och_teknik

Uppdatering

På backend-sidan öppnar vi upp för er som inte vill använda MEAN-stacken fullt ut:
Vill ni använda .NET, PHP, MySQL, TransactSQL eller andra kombinationer av ramverk/bibliotek/tekniker är ni fria att göra detta.

Observera dock följande: Det här är en frontend-inriktad inlämning som kräver en backend som hanterar data med fullständigt CRUD-stöd och skapar ett REST-gränssnitt som levererar och accepterar data i JSONformat. Det absolut snabbaste sättet att spendera minimal tid i backend är att använda node.js, express, mongoDb, mongoose och mongresto. Det enda man då behöver göra är att skriva datamodeller för mongoose. Allting annat sker automatiskt!

Våra betygskriterier fokuserar på frontend, men för er som känner att ni ändå (utöver detta) vill jobba mycket med backend kan ni alltså välja andra verktyg för datalagring, datamodellering och skapande av RESTroutes.

0 votes