Inför fredag: Avslutning av sprint 1

Nu på fredag, 6 maj, ska ni avsluta sprint 1 i grupparbetet. Detta innebär att ni ska:

 • Göra en sprintgenomgång (sprint review)
 • Göra ett sprint-återblick (sprint retrospective)

Känner du dig osäker på dessa begrepp läs mer här.

Teori

Dagen börjar med lite teori från Hugo kring link m.m. Detta har inte anknytning till avslutningen av era sprints.

Sprint review

Sprint review genomförs i form av en demo framför product owner (spelad av Hugo) och intressenter product owner bjuder in till mötet (spelade av övriga klassen).

Ni ska

 • genomföra en demo av er produkt (ta bort, stäng av icke-fungerande delar)
 • förklara vad som inte hanns med under sprinten och varför
 • kolla med product owner vad som bör ske nästa sprint.

Schema för demo

Varje grupp demonstrerar produkten i 10 minuter och diskuterar next-steps med product owner och intressenter (klassen) i tio minuter:

 • 1A, kl. 11.00-11.20
 • Awesome, kl. 11.20-11.40
 • Mäklare, kl. 11.40-12.00
 • Örjan, kl. 13.00-13.20
 • Tiger, kl. 13.20-13.40

Sprint retrospective

Sprint retrospective genomförs med hjälp av start/stop/continue-metodik.

Läs om metoden här.

Scrum-master i gruppen delar ut lappar i gruppen. Var och en får ca 15 minuter på sig och skriver

 • Fortsätta göras (3-5 lappar)
 • Sluta göras (3-5 lappar)
 • Börja göras (3-5 lappar)

Skriv tydligt ”Börja”, ”Sluta” och ”Fortsätta” först på varje lapp.

Därefter går scrum-master igenom lapparna, läser upp dem en och en, frågar om gruppen förstår lappen ifråga och grupperar i samråd med gruppen liknande lappar så att man får fram vilka som är de viktigaste punkterna att tänka på att fortsätta, sluta och börja göra i nästa sprint.

Genomför sprint retrospectives efter sprint reviews (på eftermiddagen)!

Om ni hinner: Ny nedbrytning av tasks och poker planning

 • Påbörja ny nedbrytning av user stories till tasks (och/eller överför backlog av tasks från föregående sprint).
 • Poker planning av sprint 2!
0 votes