Inför torsdag 26 maj: Sprint/projektavslut

Nu på torsdag, 26 maj, ska ni avsluta sprint 2 i grupparbetet och därmed hela projektet (men ni har fortfarande fredagen på er för ev. kodkorrigeringar).

Det är viktigt att så många som dyker upp – så att ni på ett bra sätt kan presentera ert arbete!

Detta innebär att ni ska:

 • Göra en sprintgenomgång (sprint review)
 • Göra ett sprint-återblick (sprint retrospective)

Känner du dig osäker på dessa begrepp läs mer här.

Teori

Dagen börjar med lite teori från Thomas kring varianter av MVC. Detta har inte anknytning till avslutningen av era sprints.

Sprint review

Sprint review genomförs i form av en demo framför product owner (spelad av Thomas) och intressenter product owner bjuder in till mötet (spelade av övriga klassen).

Ni ska

 • genomföra en demo av er produkt (ta bort, stäng av icke-fungerande delar)
 • förklara vad som inte hanns med under sprinten och varför
 • kolla med product owner vad som bör ske nästa sprint.

Schema för demo

Varje grupp demonstrerar produkten i 10 minuter och diskuterar resultatet och möjliga förbättringar med product owner och intressenter (klassen) i tio minuter:

 • Tiger, kl. 11.00-11.20
 • Awesome, kl. 11.20-11.40
 • 1A, kl. 11.40-12.00
 • Mäklare, kl. 13.00-13.20
 • Örjan, kl. 13.20-13.40

Sprint retrospective

Sprint retrospective genomförs med hjälp av start/stop/continue-metodik.

Läs om metoden här.

Scrum-master i gruppen delar ut lappar i gruppen. Var och en får ca 15 minuter på sig och skriver

 • Fortsätta göras (3-5 lappar)
 • Sluta göras (3-5 lappar)
 • Börja göras (3-5 lappar)

Skriv tydligt ”Börja”, ”Sluta” och ”Fortsätta” först på varje lapp. Även om det kanske är sista gången ni arbetar i denna gruppsammansättning är det ändå viktigt att utvärdera vad som fungerat och inte fungerat och få ett bra avslut.

Därefter går scrum-master igenom lapparna, läser upp dem en och en, frågar om gruppen förstår lappen ifråga och grupperar i samråd med gruppen liknande lappar så att man får fram vilka som är de viktigaste punkterna att tänka på att fortsätta, sluta och börja göra i nästa sprint.

Genomför sprint retrospectives efter sprint reviews (på eftermiddagen)!

Tack!

Detta är sista gången innan sommaren ni träffar Thomas. Hugo kommer däremot in kl 13-15 på fredagen och säger hej!

Tack för att vi fick undervisa er och enormt kul att se hur mycket många av er har lärt sig!

0 votes