Introduktion till Bootstrap

Bootstrap är ett CSS + JavaScript-bibliotek som gör responsiv layout enkel – att saker fungerar i olika skärmstorlekar.

Bootstrap · The world's most popular mobile-first and responsive front-end framework..

Dessutom ger biblioteket dig tillgång till en rad standardiserade gränssnittsdelar (menyer, dropdown-menyer grupper av knappar, boxar etc. etc.)

Gridsystem

Viktigt att förstå när man jobbar med Bootstrap är grid-systemet (som delar in sidan i kolumner, och där olika element kan kräva olika antal kolumner i olika skärmstorlekar):

Grid Template for Bootstrap.

More about the grid-template

Bootstrap 3 Grids Explained | Jetstrap Blog.

Grafiska komponenter

Lika viktigt är att förstå (och följa) Boostraps guider för hur man bygger olika grafiska element – ”komponenter” med i html:

Components · Bootstrap.

3 Bootstrap tips and tricks.

0 votes