Kan man bygga en frontend utan en backend?

jump

En bra fråga: Frontend utan backend?

Vi har fått en fråga kring huruvida man kan bygga en hyfsat avancerad webbapplikation (frontend) utan en backend? Det tycker vi är en jättebra och relevant fråga! Så här är svaret:

Svar ja – men inte ofta

Svaret är ja, det kan man. Det finns specialfall som spel utan nät/multiplayer-features, det finns applikationer som bara räknar på saker som aldrig ska delas med någon annan (body mass index eller liknande). Men de flesta webbplatser/webbapplikationer idag sysslar med att dela data mellan användare. Data som behöver sparas i en databas på ett strukturerat och genomtänkt sätt utifrån att man har byggt upp bra datamodeller.

Därför kan man utan att överdriva säga att de flesta projekt som görs i branschen kräver databaser och bra datamodeller.

En trend mot fullstack

Det finns även en trend bort från att företag söker renodlade frontend- och backendutvecklare. Snarare söker man s.k. fullstack-utvecklare som kan en viss mix av teknologier för backend- och frontend (t.ex. .NET-utvecklare med webbfrontend-kunskaper, JavaScript-utvecklare med node.js-kunskaper).

För backend räknar så gott som alla arbetsgivare in att man utöver aktuellt programmeringsspråk ska kunna hantera databaser (främst SQL-baserade, men ofta även dokument-baserade). Och även om man skulle söka rendodlade frontend-utvecklare ibland så förutsätts det att även dessa kan konsumera och hantera datamodeller från en backend.

Verklighetsnära träning ger jobb!

Därför är det viktigt att man i en fortsättningskurs kring frontend, som Fortsättningskurs webbklient-programmering jobbar med realistiska exempel där frontend kommunicerar med en databas-driven backend. Det är sådana projekt som är de vanligaste på dagens arbetsmarknad. Och kunskapen om detta sätt att jobba ökar chanserna att få jobb.

Därför repeterar/reparerar vi under denna delkurs era kunskaper om Mongo.db och datamodeller. För att vi tror på att få jobb är slutmålet med en arbetsmarknadsinriktad utbildning! Men självklart är huvudfokus inom delkursen fortfarande frontend-tekniker. Det är bara viktigt att veta att de nästan aldrig existerar i ett vakuum!

0 votes