MVC, MVP och MVVM

Det finns många artiklar på nätet om skillnaderna mellan MVC, MVP och MVVM.

En av de mest lättförståeliga (och samtidigt korrekta) är:
https://nirajrules.wordpress.com/2009/07/18/mvc-vs-mvp-vs-mvvm

Under lektionen torsdag 26 maj går vi igenom denna artikel och relaterar till Angular.js som ju säger sig vara ”MVW” – Model View Whatever, där ”whatever” står för ”välj vad du vill från MVC, MVP och MVVM, vi tänker inte ta ställning/låsa in dig”.

Överkurs

En mer teoretisk artikel (där diagrammen är svårare att förstå), som ger en teoretisk bakgrund (när/varför föddes olika modeller) är denna:
https://www.albertzuurbier.com/index.php/programming/84-mvc-vs-mvp-vs-mvvm

0 votes