Node.js – file system-övningar

Gör dessa övningar genom att läsa på om Node.js file system-objekt, samt utgå från lektionsexemplen.

Övning 1

Skriv en Node.js-app som läser av alla filer i en mapp och returnerar resultatet via en console.log som en array. Utgå från lektionsexemplen.

Övning 2

Lista (via en console.log) bara filer av en viss typ från en mapp (t.ex. jpg-filer). Utgå från lektionsexemplen.

Övning 3

Skriv alla filer som finns i en mapp till en log-fil (filesInFolder.txt). Varje filnamn ska loggas på en egen rad.

Övning 4

Lista alla filer av en viss typ som finns i en viss mapp och alla filer som inte är av den typen (via två separata console.logs).

Övning 5

Skriv de två resultaten från övning 4 till två separata loggfiler.

Övning 6

Flytta alla filer från en mapp till en annan mapp.

Övning 7

Flytta alla filer av en viss typ från en mapp till en annan mapp.

Övning 8

Lista alla filer och i en mapp, även när de finns i undermappar (med den relativa sökvägen från grundmappen utskriven framför respektive filnamn). Du kommer att behöva använda dig av rekursion.

0 votes