Node MySQL query placeholders

Exempel nedan på hur man formaterar placeholders i MySQL queries med mysql npm-modulen.

Om vi vill representera ett värde använder vi ? (ett frågetecken), om vi vill representera ett namn (som en kolumn eller en tabell) använder vi ?? (två frågetecken).


// När vi vill läsa in en rad om vi har ett id if(id){ db.query("SELECT * FROM ?? WHERE id = ?", [table, id], callback) // När vi vill läsa in alla rader om vi saknar id }else{ db.query("SELECT * FROM ??", table, callback) } // Ett exempel där både table, kolumnnamn och värde sätts av placeholders: db.query("SELECT * FROM ?? WHERE ?? = ?", ['users', 'name', 'Ben'], callback)
0 votes