Övningstenta: Fortsättningskurs Webbklientprogrammering

Här hittar du en övningstentamen för delkursen Fortsättningskurs Webbklientprogrammering.

Frågorna liknar (men är inte nödvändigtvis identiska med) de som kommer på den riktiga tentan.

Observera även att övningstentan är ”mallad” för att göras på papper, medan den riktiga tentan kommer att göras digitalt i It’s Learning.

Övningstentamen

Facit till del 1 (slutna frågor)

Obs! Tidigare version av facit har haft ett par fel. Detta är nu korrigerat!
Notera: Fråga 16 har upplevts som förvirrande av en del av er och den kunde varit tydligare i svarsalternativen. Rätt svar är c, men alternativet kunde ha förtydligats till ”Laddas inte hela webbsidan om om man går till den via en intern länk inom samma webbplats/webbapp.”

För del 2 finns inte ett facit, men en bedömningsmall som berättar hur den som rättar tentan tänker vid poängsättning av de öppna svaren.

(Titta helst inte på facit eller bedömningsmall innan du har försökt att besvara frågorna i övningstentamen själv.)

0 votes