SUW15 – Gruppinlämning ”Bilverkstan” Fortsättning Webbserver

Detta är en gruppuppgift.

Examinationen av delkursen kräver att arbetet ska utföras agilt i grupp.

Programmeringsarbetet ska föregås av en planeringsfas där Backlog och Sprint definieras.

Se bifogad PDF för detaljer av uppgiften,

Inlämning ska ske senast 20 nov 23.55

Ladda ner detaljerad beskrivning av gruppuppgiften här:

gruppinlamning_fortsattning_webbserver-1.pdf

0 votes