SUW15 – v.36 tisdag – Dagens övningar på NodeJS och express

Du behöver inte göra alla dessa övningar. Läs igenom dem och välj den du tycker låter mest intressant!

Övning 1: Skapa en express server som kan säga ”hello world!”

 1. Skapa en tom app.js fil och en package.json fil som deklarerar en dependency till ”express”.
 2. Använd npm install för att installera dina node moduler.
 3. Skapa en ny express instans och spara den i en variabel vid namn ”app”.
 4. Använd din app variabel för att skapa en ny endpoint (URL) som gäller för alla anrop och svarar med ”hello world” med hjälp av res.send()
 5. Använd app.listen() för att berätta för express vilken port den ska göra sig tillgänglig på för HTTP anrop.
 6. Vidareutveckla din endpoint så att den svarar med en HTML fil som innehåller texten ”hello world”.
 7. Skapa en webroot för din app med hjälp av express.static() som middleware. Din webroot ska innehålla den HTML fil du skickar tillbaka för alla anrop.

Övning 2: Använd vår nya klassbaserade Node app för att skapa en Server klass

 1. Skapa en ny fil i ”classes” mappen som heter ”Server.class.js”.
 2. Använd classLoaders inställningar i settingsConstr.js för att ladda in din nya klass.
 3. Ge din nya klass en contructor() metod som lägger in klassens intällningar på ”this”. Konstruktor ska även skapa en ny express instans och lagra den på ”this”
 4. Skapa en ny metod ”setup” som anropas från konstruktorn.
 5. I din ”setup” metod, konfigurera din express server instans så att den, med hjälp av klassens inställningar, skapar en ny endpoint (URL) för alla anrop.

  1. Gör steg 3-7 från övning 1, men använd ”this” istället för variabler.
  2. Ändra så att din endpoint svarar med res.sendFile() som skickar index.html filen ur ”www” mappen.
 6. Se även till att din app använder bodyparser.json() samt cookieparser som middleware till express
 7. Implementera övning 3 (nedan) i din Server klass. Använd en ny metod för att skriva till filsystemet.

Övning 3: Skapa en express server som kan ta emot POST anrop

 1. Skapa antingen en ny app (steg 1 – 5 från Övning 1) eller vidareutveckla appen från tidigare övning (1 eller 2).
 2. Om du inte redan har gjort det, se till att använda bodyparser.json() som middleware till express.
 3. Din app ska nu ta emot POST anrop på en specifik endpoint (URL) och spara alla anrop i filer i en mapp ”data”. Var anrop ska få sin egen fil som innehåller all POST data som tagits emot.
 4. Skapa ännu en specifik endpoint (URL) som stödjer GET anrop. Var gång den tar emot ett anrop ska den svara med ett objekt som innehåller all POST data som hittils tagits emot av servern. Objektets nycklar är vara filnamn, och nycklarnas värden är filens innehåll.
0 votes