SUW15 – v.36 tisdag – Vår klassbaserade NodeJS App (boilerplate)

Byggd på JavaScript ES6 (klasser) och utformad för att enkelt kunna lägga till nya klasser (features)

Filstruktur

SUW15dev
- bootstrap_less/   # bootstrap LESS
- classes/      # our classes (features)
- less/        # our less
- www/        # webroot
- app.js       # main "app" file
- classLoader.js   # loads all js classes
- nodemon.json    # instruction file for nodemon
- package.json    # lists all modules our node app needs
- settingsConstr.js  # all settings for our app

app.js

Den filen du kör med ”node app.js” eller ”nodemon app.js”. Ansvarar för att ladda alla moduler, inställningar, och klasser som appen behöver.

// globals
m = {}; // all modules
g = {}; // all global variables (ex. settings)

// Require modules
[
 "babel-core/register",
 "babel-polyfill",
 "express",
 "compression",
 "path",
 "fs",
 "serve-favicon",
 "cookie-parser",
 "body-parser",
 "gulp",
 "gulp-less",
 "gulp-clean-css",
 "./settingsConstr",
 "./classLoader"
].forEach(function(x){
 // store required modules in "m"
 m[x.replace(/\W/g,'')] = require(x);
});

// constructs g.settings object
m.settingsConstr();

// loads all classes
m.classLoader();

// start LessWatch
new g.classes.LessWatch();

settingsConstr.js

Anropas inuti app.js. Ansvarar för att deklarera alla inställningar samt lägga in dem på ”g.settings”. Inställningar för en specifik klass läggs under en nyckel döpt efter klassens namn (t.ex ”g.settings.LessWatch”).

// constructs g.settings object
module.exports = function() {
 var appRoot = m.path.normalize(__dirname +'/');

 g.settings = {
  appRoot: appRoot,
  classLoader: {
   baseDir: m.path.join(appRoot,'classes/'),
   toLoad: [
    'LessWatch'
   ]
  },
  LessWatch: {
   paths: {
    watchDirs: [
     './less/**/*.less'
    ],
    lessInput: [
     './less/all.less'
    ],
    cssOutput: './www/css'
   }
  }
 };
};

Grundtanke

När du utvecklar med våran ES6 stack gör du det genom att skapa nya klasser för en specifik feature. Om din klass behöver inställningar lägger du till dem i ”settingsConstr” com i sin tur ser till att de finns tillgängliga i den globala ”g” objektet. Beroende på vad din klass gör kan du sedan antingen instantiera den direkt i app.js eller inuti en annan klass.

Ladda ner

Här kan du ladda ner vår ES6 Node.js stack

0 votes