SUW15 – v.36 tisdag – Vår Server klass från dagens lektion (kodexempel)

Idag har vi skapat vår första klass till vår stack. ”Server” klassens uppgift är att, med hjälp av express, sätta upp en webserver som kan leverera publika filer samt skicka alla anrop vår server tar emot till våran ”index.html” fil i ”www/” mappen.

Dagens kod:

'use strict';

module.exports = class Server {
 constructor() {
  // save our settings to this
  this.settings = g.settings.Server;

  // add express to this
  this.app = m.express();

  // run the setup method
  this.setup();
 }

 setup() {
  // tell express to use middleware to parse JSON
  this.app.use(m.bodyparser.json());
  // declare a webroot
  this.app.use(
   m.express.static(
    m.path.join(g.settings.appRoot, this.settings.webroot)
   )
  );

  // compress all files using gzip
  this.app.use(m.compression());

  // parse all request cookies
  this.app.use(m.cookieparser());

  // parse all urlencoded request body data
  // for example from "standard" HTML forms
  this.app.use(m.bodyparser.urlencoded({extended: false}));

  // create an endpoint ("*")
  var me = this;
  this.app.get(this.settings.endpoint, function(req, res) {
   // send my index.html file
   res.sendFile(me.settings.indexFile, {root: me.settings.webroot});
  });

  // listen on port 3000
  this.app.listen(this.settings.port, function() {
   console.log("Server listening on port "+me.settings.port);
  });
 }
}

Vi lade även till nya inställningar i settingsContr.js:

[ ... ]
 classLoader: {
  baseDir: m.path.join(appRoot,'classes/'),
  toLoad: [
   'Server', // NEW: load server class
   'LessWatch'
  ]
 },
 Server: { // settings for Server class
  endpoint: '*',
  // favicon: 'www/favicon.ico',
  webroot: 'www',
  indexFile: 'index.html',
  port: 3000
 },
[ ... ]

Samt instantierar nu Server klassen i app.js:

[ ... ]

// loads all classes
m.classLoader();

// start LessWatch
new g.classes.LessWatch();

// start express server
new g.classes.Server();

0 votes