SUW15 – v.36 torsdag – övning på node.js och express ”Böcker och bokhyllor”

SUW15 – v.36 dag 2

Repetition av klasser och filsystem

1. Böcker från JSON

  • Läs in data om böcker från en JSON fil och skapa klassinstanser för varje bok.
  • Lägg till funktionaliteten att välja en specifik bok.
  • Skapa en express endpoint (URL) där du kan hämta ut alla böcker eller en specifik bok.

2. Bokhyllor från JSON

  • Läs in data om hyllor från en JSON fil och skapa klassinstanser för varje hylla.
  • Lägg till funktionaliteten att välja en specifik hylla.
  • Skapa en express endpoint (URL) där du kan hämta ut alla hyllor eller en specifik hylla.

4. Man ska kunna lägga till nya böcker och hyllor

  • Använd POST anrop för att lägga till nya hyllor och böcker som sparas i dina JSON filer. Befintliga hyllor och böcker ska inte försvinna.

5. Man ska kunna hämta ut alla böcker som finns i en hylla

  • Utveckla din kod så att varje hylla innehåller sina böcker.
0 votes