SUW15 – v42 – En enkel Chat klass utan DB

Nedan hittar du en enkel Chat klass som tar emot en express instans och skapar en enkelt chatt för användare. Klassen lagrar inte meddelanden i databas.

'use strict';

module.exports = class Chat {

 constructor(expressApp) {
  // save our settings to this
  this.settings = g.settings.Chat;

  // the express server instance
  this.app = expressApp;

  // all messages
  this.messages = [];

  // console.log("Chat intantiated, expressApp", expressApp);

  // setup express routes
  this.setup();
 }

 setup() {
  // route for getting all messages
  this.app.get(this.settings.endpoint, (req, res) => {
   // send all messages
   res.json(this.messages);
  });


  // route for creating a message
  this.app.post(this.settings.endpoint, (req, res) => {
   // do we have a user?
   if (!req.params.user) {
    // send status "Not found" and terminate
    res.sendStatus(404);
    return;
   }

   // create a new message 
   var msg = {
    user: req.params.user,
    msg: req.body.msg,
    time: new Date().getTime()
   });

   // add to all messages
   this.messages.push(msg);

   res.json(msg);
  });
 }

};

Ladda ner .js filen här

0 votes