SUW15 – v45 – Node.js express server optimering

Det finns många knep du kan använda dig av för att optimera din express server såsom flitigt bruk av asynkrona funktionsanrop, server-cachar, optimerade databas-queries, mm. I länkarna nedan kan du läsa mer om alla dessa, samt några fler knep för optimering.

GZIP

Ett knep som är väldigt bra att använda sig av är gzip. gzip komprimerar all data som skickas från servern innan den skicaks iväg, och på så sätt kraftigt reducerar mängden data som måste laddas ner av klienten. Kompatibla klienter kan sedan packa upp gzippad data (såsom .js och .css filer) och använda dem.

compression

Compression är en middleware till express som löser all kompression åt dig. Det enda den för nuvarande inte klarar av är att gzippa innehåll som skickas med res.sendFile().

var app = express()

// compress all requests 
app.use(compression({threshold: 0}))

{threshold: 0} ovan ser till att även små filer gzippas. Vi hade problem med detta under lektion.

Läs mer

0 votes