Övningstenta: Testning av applikationer

Här hittar du en övningstentamen för delkursen Testning av applikationer.

Frågorna liknar (men är inte nödvändigtvis identiska med) de som kommer på den riktiga tentan.

Observera även att övningstentan är ”mallad” för att göras på papper, medan den riktiga tentan kommer att göras digitalt i It’s Learning.

Övningstentamen

Facit till del 1 (slutna frågor)

Obs! några fel hade smugit sig in i facit, de är nu korrigerade!

För del 2 finns inte ett facit, men en bedömningsmall som berättar hur den som rättar tentan tänker vid poängsättning av de öppna svaren.

(Titta helst inte på facit eller bedömningsmall innan du har försökt att besvara frågorna i övningstentamen själv.)

0 votes