Test-undervisning, dag 1

Under dag 1 (25 april) går vi igenom följande:

Hur uppkommer fel i kod?

Syntaxfel och runtime-fel.

Visa hur try…catch…finally fungerar.

Error-objektet och stack trace.

Skapa egna errors me throw

Fel i jämförelser (när behövs strict equality, vilka värden är ”falsey” i JS?)

Andra typer av fel:
Är en funktion felaktig om den inte returnerar vad som förväntats?
Bör en funktion kontrollera sin input?
Varför behövs unit tests (ibland kallade enhetstest eller modultest).
Hur skriver man ett unit-test. (allmänt utan bibliotek…)

0 votes