Test-undervisning: Dag för dag – salar, delämnen

Dag 1, 25 april, sal 1:

Fel i kod, try..catch, error-objektet, unit tests (enhets/modul-tester)

Dag 2, 2 maj, sal 1:

Hur använder man Mocha, ett ramverk för unit tests?

Exempel på andra liknande ramverk (för/nackdelar, samt hur spridda är de).

Dag 3, 9 maj, sal 5 på tredje våningen:

TDD – Test Driven Development, principer, för- och nackdelar.

Hur arbetar man praktiskt med TDD?

Dag 4, 16 maj, sal 1:

Systemtestning – vad är det och vad skiljer det från unit testning?

Continuous Integration och Continuous Deployment – vad är det och vad har det för samband med hur man arbetar med git.

Vad är en byggserver?

Dag 5, 23 maj sal 1:

Övningstenta, frågestund, eventuell övrig teori

Vad säger kursplanen?

Kursens huvudsakliga innehåll

En introduktion till hur automatiska tester kan användas i syfte att höja kvalitén på den logik som produceras.

I undervisningen ingår:

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
1. Visa på kunskaper i enhetstester med hjälp av unit testing
2. Kunna beskriva hur system- och modultester fungerar
3. Ge en översikt över testdriven utveckling (TDD)
4. Ge en översikt över Continuous Integration (CI) och Continuous
Deployment (CD)
5. Förståelse för hur en byggserver fungerar och var testerna kommer in
6. Uppnå SOLO nivå 3 genom automatiska testmiljö.
7. Kunna tillämpa Bloom:s taxonomi på en fråga (ex vad är fel) och svar
(lösning)

Kommentar till kursplanen

Olika termer som betyder samma sak

Kursplanen är lite förvirrande då den pratar om enhets-, unit- och modultester utan att förklara att de är samma sak. Systemtestning är däremot något annat.

Termer som inte har specifikt med IT att göra

Vidare är den förvirrande då den plöstligt blandar in pedagogiska begrepp som SOLO (som betyder Structure of Observed Learning Outcome) och Bloom’s taxonomi, utan att ange att dessa inte är IT-teknologibegrepp. Se det som att de pedagogiska begreppen riktar sig främst till läraren – en anvisning av hur undervisningen bör läggas upp och vilken nivå av förståelse studenterna är tänkta att uppnå.

0 votes