Tips: mongoose find in [array of values]

Nedan, några exempel på användning med find in:


// Den kanske vanligaste användningen, hämta en lista med några specificerade id: People.find({'id': { $in: [2,5,7,4]}}, function(err, result){ // gör något med result }); // Här hämtar vi en lista med bilar som har någon av färgerna i arrayen: Cars.find({'color': { $in: ['blue','yellow','black']}}, function(err, result){ // gör något med result }); // Om vi redan har en array med objekt var hats = [{id:1,color:'green'},{id:2,color:'yellow'},{id:3,color:'blue'}]; // Så kan vi plockar fram en array med egenskapsvärden ur den: var hatColors = hats.map(function(h){return h.color}); // Och nu kan vi hämta matchande bilar :) Cars.find({'color': { $in: hatColors}}, function(err, result){ // gör något med result });
0 votes