Vecka 15: Veckoplanering – Backend-repetition

(REST, routes etc)

Syfte

Att repetera och komplettera dina kunskaper inom vad REST är och hur det används, att skapa REST-routes som returnerar JSON etc. Koppling mellan backend och frontend. Att använda REST-data för att läsa och ändring data i Mongo.db

Teori

  • Kort repetition av REST, CRUD och routes.
  • Hur kan Mongo.db användas tillsammans med biblioteken Mongoose och Mongresto för att snabbt skapa objektmodeller och routes.
  • Hur kan man använda Mongos frågesyntax från frontend tillsammans med Mongresto.

Övningar

Övningar i flera steg/delar kring REST, CROUD och routes.

Att läsa

REST

Bra introduktion till REST
Alternativ REST-introduktion

Mongo fråge-syntax

Frågesyntax
Operatorer

Mongoose-modeller

Modeller API-dokumentation

Mongresto

Bruksanvisning, API

0 votes