Vecka 17: Veckoplanering – controllers & direktiv

Teori, Angular.js

Repetition

 • routes
 • controllers (som vi redan tittade på förra veckan)
 • ngResources
 • användning av Bootstrap (i kodexemplet)

Direktiv

 • Vad är ett direktiv? (Egna ”taggar”)
 • Hur används de?
 • Hur skapar man egna direktiv?
 • Varför kan man (i stort sett) ersätta separata controllers med direktiv?
 • Fördelar med detta?

Kodexempel

 • Enkel app med direktiv som ”styr” olika delar av GUI:t

Övning

Skapa en app med några olika direktiv för olika delar i GUI.
Utgå från kodexemplet men hitta på något annorlunda.
Se även till att spara och skapa data i databasen via ngResources.

 • Visa data med hjälp av $scope och ng-repeat
 • Koppla ihop dina vyer med hjälp av ng-href
 • Använd Bootstrap för att styla ditt GUI

Inlämningsuppgift

 • Sprint 1 ska vara igång och planerad.
 • Arbeta i grupp med versionshantering via git

Att läsa

Angular.js

Creating custom Angular.js directives – observera en lite annorlunda code flavor här än den vi lär ut – bl.a. controllern skrivs på ett annat ställe än inne i själva direktivet… – men ändå en bra artikel. Titta dock på vårt kodexempel för en enklare code flavor: Kodexempel Angular-directives

Övrig repetition (vid behov) – repetera det som skulle läsas förra veckan:

Agil metodik och SCRUM

Det agila manifestet
12 principer för agil utveckling
Vad är SCRUM?

Git

Getting Git Right
TryGit – interaktiva övningar

0 votes